DSWD GAD Agenda
DSWD National Policies 
DSWD Regional Policies 
GAD Plan and Budget / Accomplishment Reports 
Advocacy and Reference Materials
Knowledge Product
  • Pagsasanay sa Gender Sensitivity para sa Kalalakihang Benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program<- link for updating
    • Ang pangunahing target na kalahok sa mga nasabing gawain ay mga kalalakihang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. Ang mga modyul dito ay sadyang dinisenyo upang patuloy na pataasin ang antas ng kanilang kamalayan sa tama, maayos, pantay, at makatarungang pakikipag-ugnayan sa mga kababaihan sa loob ng pamilya—sila man ay ina, asawa, anak, at iba pa. Bilang pangunahing yunit ng lipunan, ang pagsusulong ng mabuting ugnayan sa loob ng pamilya ay may malaking maiaambag upang ang isang batang benepisyaryo ng Pantawid ay manatiling malusog at masigasig na nakapag-aaral
Men Opposed to Violence Everywhere
Regional GAD Technical Working Group
  • coming soon

You may also visit the DSWD Central Office Gender and Development Corner page here.